Řetízkárna v médiích

První oficiální setkání přátel Řetízkárny zaujalo i média. V Mladé frontě DNES vyšel článek Petra Kozohorského, který reflektuje jak záměr iniciátorů záchrany bývalé muklovské převlékárny, tak spolupráci s Destinační agenturou Krušnohoří nebo přeshraniční rozměr projektu.