naučnÁ stezKA jáchymovské peklo

V oblasti Jáchymova a Horního Slavkova bylo v letech 1949 – 1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Velice rychle byly tyto tábory zaplněny vězni a ti byli nuceni k namáhavé vyčerpávající práci v podzemí. Sami vězni byli v řadě případů svými vězniteli utvrzováni v přesvědčení, že jsou pouze ,,muklové“ – muži určení k likvidaci. Považuje se za prokázané, že do roku 1961 poznalo bídný život v táborech kolem 65 000 lidí. Za necelých 15 let těžby zde bylo vytěženo na 7940 tun uranu a vyraženo 1102,9 km chodeb.

Okolím lázeňského Jáchymova vede naučná stezka připomínající život tisíců politických vězňů z blízkých pracovních táborů při uranových dolech. Naučná stezka (NS) Jáchymovské peklo je dlouhá 8,5 km a na její trase se nachází 12 informačních zastavení.

NS začíná před kostelem sv. Jáchyma, kde se nachází památník obětem komunismu ,,Křížová cesta ke svobodě“ – menhiry postavené za jednotlivé pracovní tábory na Jáchymovsku a centrální plastika ,,Brána svobody“ od sochaře Romana Podrázského. Cesta pokračuje po žluté turistické značce okolo muzea, po dřevěných schodech k dolu Svornost a dále po žluté TZ. Cesta prochází okolo vytěžených hald dolů Nikolaj či Eduard, okolo soustavy rybníků založených pro potřeby dolování. Mezi zastaveními Městský rybník a Lesní porosty Jáchymovska je nutno po východu z lesa na asfaltovou silnici odbočit vlevo a po silnici dojít cca 600 metrů k informačnímu zastavení Tábory Nikolaj. Pak je nutné vrátit se zpět na značenou turistickou cestu. Malé zastavení je na místě bývalého tábora Eliáš, kde dnes stojí šestimetrový kříž a mohyla na památku skautů vězněných v pracovních táborech. Za zastavením č.11 na křižovatce cesty s modrou TZ, cesta dále pokračuje po Modré TZ a schází přes Nové Město, okolo Šlikovy věže zpět k dolu Svornost.

PROCHÁZKY S PRŮVODCEM

Spolek Političtí vězni.cz nabízí možnost komentované procházky po Naučné stezce Jáchymovské peklo s proškolenými průvodci.

Více informací o službě naleznete v sekci zde:

ccc