PŘÍBĚHY ŘETÍZKÁRNY

Československými pracovními tábory prošlo v 50. letech minulého století přes 65 000 trestanců. Asi polovinu z nich tvořili političtí vězni. Za krajně nevyhovujících a nelidských podmínek těžili uranovou rudu pro Sovětský svaz. Od roku 1949 do roku 1961 v oblasti Jáchymova, Horního Slavkova a Příbrami fungovalo 18 vězeňských zařízení v blízkosti důlních šachet. Jedním z nich byl i tábor Rovnost, který patřil mezi ty největší a nejtvrdší. Jeho součástí byla i řetízková šatna, která je dnes jednou z posledních stojící pamětí zločinů páchaných na lidských životech. Chceme Řetízkárně vdechnout nový život a umožnit tím, aby se na příběhy spojené s ní nezapomnělo.

ZAZNAMENÁVÁME PŘÍBĚHY, NA KTERÉ BY SE NEMĚLO ZAPOMENOUT!

Spolek Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož cílem je eticky zachycovat a uchovávat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí. Rozhovory natáčené metodou orální historie jsou přístupné všem na webu politictivezni.cz!

1949-1961

v těchto letech na Jáchymovsku probíhala těžba uranové rudy pro Sovětský svaz

18

počet trestaneckých táborů, které v 50. letech vznikly v blízkosti důlních šachet

65 000+

tolik trestanců, prošlo československými pracovními tábory

PŘÍBĚH HŘEBÍKŮ

PALEČKŮV HRÁDEK

PODPORA ZDEŇKA MANDRHOLCE

VZPOMÍNKA FRANTIŠKA WIENDLA