Mezinárodní projekt RETOUR

Historie má jak své světlé, tak i stinné stránky. Na ani jednu z nich by se však nemělo zapomínat. Mezinárodního projekt RETOUR – Remember to understand each other, který se zaměřuje na moderní dějiny jednotlivých participujících zemí. Na začátku srpna se všichni účastníci setkali v České republice, kde se organizátoři zaměřili na problematiku 50. let 20. století.

V prvním srpnovém týdnu se zástupci z Polska, Bulharska, Řecka, Německa a Francie sešli v Jáchymově. Malé krušnohorské město má velmi bohatou historii. Dodnes je poznamenáno těžbou uranu a hrůzami, které zde komunistický režim páchal v 50. letech 20. století. Spolek Političtí vězni.cz společně s Novinářským inkubátorem, kteří český workshop organizovali, se rozhodli tuto tématiku svým hostům přiblížit.

Během tří dnů skupina absolvovala naučnou stezku Jáchymovské peklo, v rámci které se podívala na místa, kde ve zmiňovaném období stávali pracovní tábory, tedy lágry, dozvěděla se více o osudech politických vězňů, kteří v uranových dolech pracovali… Organizátoři se pokusili zahraničním návštěvníkům přiblížit život na Jáchymovsku. Proto bylo součástí programu i setkání s místními obyvateli.

Míst, která by připomínala temná historická období, v okolí Jáchymova moc nezbývá. Jedním s nich je tzv. řetízkárna. Jedná se o budovu bývalé muklovské převlékárny, o jejíž vykoupení se v současné době snaží spolek Političtí vězni.cz. Zahraniční návštěvníci se setkali s architekty Terezou Kabelkovou a Vítem Juricou, kteří na projektu záchrany „Řetízkárny“ pracují. Seznámili přítomné se záměry, který spolek z chátrou má. Výsledkem tohot programu byla debata plná nových nápadů a námětů ze strany zahraničních účastníků.

Projekt získal zahraniční podporu a třeba příští takové setkání proběhne v novém komunitním centru, ve které by se měla „Řetízkárna“ proměnit!

Jeden z účastníků, Till Bärwaldt z Francie, se rozhodl dokumentovat celou jeho návštěvu Jáchymovska. Zdroj: Centre européen Robert Schuman – CERS